MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Zarząd spółki

 

Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu 

 

Piotr Krzysztof Brewczyński pochodzi z Częstochowy. Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia zawodowego jako inwestor, manager i przedsiębiorca.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako manager w organizacjach w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w fundamentalnej analizie spółek publicznych i niepublicznych. Jest zaangażowany w rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Uczestniczył w rozwoju funduszy inwestycyjnych w segmencie wierzytelności, nieruchomości oraz nowych technologii. Był członkiem i współpracownikiem wielu fundacji i organizacji wspierających przedsiębiorców w Europie i na Bliskim Wschodzie, między innymi Libre Foundation, Fundacja Fortis. Od 2012 do 2015 roku był ściśle związany z giełdową spółką inwestycyjną Columbus Capital S.A., która w 2014 roku została drugą spółką publiczną w rankingu giełdowych firm o największym wzroście kapitalizacji. W Columbus Capital S.A. pełnił funkcję Prokurenta oraz Prezesa Zarządu, gdzie był odpowiedzialny za strategię przedsiębiorstwa, dobór instrumentów do portfela inwestycyjnego, w tym za przeprowadzane akwizycje. Od początku swojej kariery zawodowej pełnił funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach z sektora handlowego, inwestycyjnego, produkcyjnego, deweloperskiego oraz budowlanego.