MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Zarząd spółki

Mirosław Stępień - Prezes Zarządu 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i podyplomowe z zakresu zarządzania. Od początku zawodowej kariery związany z rynkiem finansowym.

Pracę rozpoczynał w 1992 roku w Banku PBK S.A. jako inspektor kredytowy, a następnie od połowy 1993 roku pracował na stanowiskach kierowniczych w biurach maklerskich banków PBK S.A., BPH S.A., BISE oraz DnB NORD S.A. W tym czasie zajmował się między innymi sprzedażą, analizami i wydawaniem rekomendacji dla spółek notowanych na GPW oraz był inicjatorem powstania i współautorem pierwszych projektów korporacyjnych stron internetowych biur maklerskich. W latach 1998-2002 publikował analizy i komentarze giełdowe w Gazecie Giełdy Parkiet i Rzeczpospolitej. Prowadził również wykłady w Szkole Giełdowej prowadzonej przez GPW w Warszawie.

Od 2006 roku zarządzał projektami doradztwa finansowego i wprowadzania spółek na GPW oraz NewConnect. Pod jego kierownictwem na GPW i NC trafiło 19 podmiotów, min.: Herkules SA, INVESTconGROUP SA, PTI SA, AD Drągowski SA, Power Media SA, Marsoft SA, TRO Media SA, Megaron SA. Od czerwca 2010 roku jest prezesem zarządu MERIT INVEST S.A.