MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

WZA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie i projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Instrukcja ZWZ

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 stycznia 2019 roku

Ogłoszenie i projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2018 roku

Ogłoszenie i projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie i projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lipca 2017 roku

Ogłoszenie i projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenie i projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016 roku

Ogłoszenie i projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie i projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 roku

Ogłoszenie i projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013 roku

Ogłoszenie i projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów