MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 osób:

Piotr Adamik - Członek Rady Nadzorczej,
Michał Szewczyk  - Członek Rady Nadzorczej,
Dorota Denis-Brewczyńska - Członek Rady Nadzorczej,
Grażyna Brewczyńska  - Członek Rady Nadzorczej,
Edward Brewczyński  - Członek Rady Nadzorczej.