MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Władze spółki

Organami Spółki są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nazorcza
  • Zarząd