MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów.

Okresowe

Raport okresowy MERIT INVESTMENTS ASI S.A. za drugi kwartał 2021 roku

2021-08-13 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za drugi kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 2Q 2021 MERIT INVESTMENTS ASIZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport okresowy za pierwszy kwartał 2021 roku

2021-05-14 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za pierwszy kwartał 2021 roku.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 1Q 2021 MERIT INVESTMENTS ASIZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport roczny za 2020 rok MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

2021-03-22 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport roczny MERIT INVESTMENTS ASI za rok 2020Zobacz
2Sprawozdanie finansowe za rok 2020Zobacz
3Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020Zobacz
4Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania za rok 2020Zobacz
5Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020Zobacz
6MBC-RW za 2020 r.Zobacz
7MBC-Bilans za 2020 r.Zobacz
8MBC-RW za 2019 r.Zobacz
9MBC-Bilans za 2020 r.Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

2020-10-13 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Z przyczyn technicznych niezależnych od Emitenta wybrane dane finansowe Merit Business Consulting Sp. z o.o. nie znalazły się w niniejszym raporcie i zostaną niezwłocznie przedstawione w formie korekty do raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 3Q 2020 MERIT INVESTMENTS ASIZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

2020-08-14 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 2Q 2020 MERIT INVESTMENTS ASIZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

2020-05-21 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2020 roku.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 1Q 2020 MERIT INVESTMENTS ASIZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport roczny MERIT INVESTMENTS ASI za 2019 r.

2020-03-19 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2019 r., na który składa się:

·       Raport roczny MERIT INVESTMENTS ASI za rok 2019

·       Sprawozdanie finansowe za rok 2019

·       Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019

·       Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania za rok 2019

·       Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019

 Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport roczny MERIT INVESTMENTS ASI za rok 2019Zobacz
2Sprawozdanie finansowe za rok 2019Zobacz
3Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019Zobacz
4Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania za rok 2019Zobacz
5Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

2019-11-14 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 3Q 2019Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2019 roku

2019-08-14 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 2Q 2019Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

2019-05-14 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 1Q 2019Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport roczny MERIT INVESTMENTS ASI za 2018 r.

2019-03-19 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport roczny MERIT INVESTMENTS ASI za 2018 r.Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

2018-11-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 3Q 2018Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

2018-08-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 2Q 2018Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

2018-05-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 1Q 2018Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport roczny MERIT INVEST za 2017 r.

2018-03-19 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport roczny MERIT INVEST za 2017r.Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

2017-11-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport 3Q 2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

2017-08-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_2Q 2017_MERIT INVEST Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za I kwartał 2017 roku

2017-05-15 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport za I kwartał 2017 rokuZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport roczny MERIT INVEST za 2016 r.

2017-03-17 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport roczny MERIT INVEST za 2016 r.Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za III kwartał 2016 roku

2016-11-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_3Q 2016_MERIT INVESTZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za II kwartał 2016 roku

2016-08-12 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_2Q 2016_MERIT INVEST Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport roczny za 2015 r.

2016-05-20 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2015r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Pismo Zarządu i Oświadczenia_Raport MERIT INVEST za 2015r.Zobacz
2Wybrane dane finansowe_Raport MERIT INVEST za 2015r.Zobacz
3Sprawozdanie finansowe_Raport MERIT INVEST za 2015r.Zobacz
4Sprawozdanie Zarządu_Raport MERIT INVEST za 2015r.Zobacz
5Opinia biegłego rewidenta_Raport MERIT INVEST za 2015r.Zobacz
6Raport z badania sprawozdania_Raport MERIT INVEST za 2015r.Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za I kwartał 2016 roku

2016-05-13 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_1Q 2016_MERIT INVESTZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za IV kwartał 2015 roku

2016-02-12 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1• Raport_4Q 2015_MERIT INVEST.pdf Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za III kwartał 2015 roku

2015-11-13 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_3Q 2015_MERIT INVESTZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za II kwartał 2015 roku

2015-08-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_2Q 2015_MERIT INVESTZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport roczny MERIT INVEST S.A. za 2014 r

2015-06-02 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2014r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Pismo Zarządu i Oświadczenia_Raport MERIT INVEST za 2014r.Zobacz
2Wybrane dane finansowe_Raport MERIT INVEST za 2014r.Zobacz
3Sprawozdanie finansowe_Raport MERIT INVEST za 2014r.Zobacz
4Sprawozdanie Zarządu_Raport MERIT INVEST za 2014r.Zobacz
5Opinia biegłego rewidenta_Raport MERIT INVEST za 2014r.Zobacz
6Raport z badania sprawozdania_Raport MERIT INVEST za 2014r.Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień

Raport za I kwartał 2015 roku

2015-05-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_1Q 2015_MERIT INVESTZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za IV kwartał 2014 roku

2015-02-13 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. (\"Spółka\") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_4Q 2014_MERIT INVEST.pdfZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za III kwartał 2014 roku

2014-11-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_3Q 2014_MERIT INVEST.pdfZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za II kwartał 2014 roku

2014-08-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_2Q 2014_MERIT INVEST.pdfZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport roczny MERIT INVEST S.A. za 2013 r.

2014-06-02 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2013r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Pismo Zarządu i OświadczeniaZobacz
2Wybrane dane finansowe_Raport MERIT INVEST za 2013rZobacz
3Sprawozdanie Zarządu_Raport MERIT INVEST za 2013rZobacz
4Sprawozdanie finansowe_Raport MERIT INVEST za 2013rZobacz
5Opinia biegłego rewidenta_Raport MERIT INVEST za 2013rZobacz
6Raport z badania sprawozdania_Raport MERIT INVEST za 2013rZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za I kwartał 2014 roku

2014-05-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_1Q 2014_MERIT INVESTZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za IV kwartał 2013 roku

2014-02-17 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku.
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_4Q 2013_MERIT INVESTZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za III kwartał 2013 roku

2013-11-14

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_3Q 2013_MERIT INVEST.pdfZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za II kwartał 2013 roku

2013-08-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_2Q 2013_MERIT INVEST.pdf Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport roczny MERIT INVEST S.A. za 2012 r.

2013-05-24 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2012r.
 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Pismo Zarządu i Oświadczenia_Raport MERIT INVEST za 2012r.pdfZobacz
2Wybrane dane finansowe_Raport MERIT INVEST za 2012r.pdfZobacz
3Sprawozdanie Zarządu_Raport MERIT INVEST za 2012.pdfZobacz
4Sprawozdanie finansowe_Raport MERIT INVEST za 2012r.pdfZobacz
5Opinia biegłego rewidenta_Raport MERIT INVEST za 2012r.pdfZobacz
6Raport z badania sprawozdania_Raport MERIT INVEST za 2012r.pdfZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za I kwartał 2013 roku

2013-05-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_1Q 2013_MERIT INVEST.pdfZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za IV kwartał 2012 roku

2013-02-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_4Q 2012_MERIT INVESTZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za III kwartał 2012 roku

2012-11-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_3Q_2012_MERIT_INVESTZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport za II kwartał 2012 roku

2012-08-16 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2012 roku.

 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_2Q 2012_MERIT INVESTZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu