MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Plany strategiczne

MERIT INVEST S.A. to firma, której model biznesowy obejmuje trzy powiązane ze sobą segmenty działalności:

- doradztwo dla firm z sektora MSP poszukujących środków na rozwój

- inwestycje kapitałowe

- e-projekt o tematyce inwestycyjnej

W latach 2012-2014 Emitent zamierza rozwijać działalność we wszystkich obszarach, a w szczególności uzyskać efekt związany z ich wzajemnym się uzupełnianiem. Przewagi konkurencyjne i zwiększanie wartości firmy ma zapewnić:

  • Wdrożenie projektu e-contest.pl – dywersyfikacja przychodów – budowa bazy podmiotów do obsługi doradczej oraz bazy inwestorów – nowe okazje inwestycyjne
  • Kontynuacja, rozszerzenie i zwiększenie tempa rozwoju działalności doradczej. Nowe kierunki ekspansji.
  • Uzyskanie statusu Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnnect – rozszerzenie działalności doradczej – organizacyjne wydzielenie działalności związanej z usługą AD
  • Budowa grupy podmiotów partnerskich poprzez powiązania kapitałowe (przejęcia części udziałów) – rozszerzenie palety usług (prawnych, audytu, księgowych, doradztwa strategicznego, controlingu) oraz liczby projektów
  • Inwestycje kapitałowe w podmioty odznaczające się wysokim potencjałem rozwoju.
  • Uzyskanie statusu spółki publicznej – wejście na rynek NewConnect – zwiększenia rozpoznawalności


Po realizacji wskazanych zamierzeń źródłem przychodów Emitenta będą: usługi doradcze, reklamy i opłaty za usługi płatne związane z projektem e-contest.pl oraz zyski z inwestycji kapitałowych.