MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Ład korporacyjny

Informacje o stosowaniu/niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (tj. przyjętych Uchwałą Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 roku).

Oświadczenie MERIT INVEST ws. dobrych praktyk na NC