MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Kluczowe dane finansowe

  Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010
Przychody ze sprzedaży
1 034 500,00 837 940,00 270 000,00
Zysk/strata na działalności operacyjnej 40 040,10 -10 373,54 -10 336,54
Zysk/strata netto 20 533,46 -418 689,36 568 018,22