MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Kalendarium wydarzeń

Raporty kwartalne:
- 14 maja 2019 roku - raport okresowy za I kwartał 2019 roku,
- 14 sierpnia 2019 roku - raport okresowy za II kwartał 2019 roku,
- 14 listopada 2019 roku - raport okresowy za III kwartał 2019 roku.
 
Raport roczny:
- 19 marca 2019 roku - raport roczny za 2018 rok.