MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

PRE-IPO

Oferujemy możliwość dokonywania inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym. Zapraszamy do współpracy instytucje, firmy i osoby indywidualne.

Kontakt:

MERIT INVEST S.A.
ul.  Toruńska 12
26-600 Radom

telefon: +48 (48) 384 68 10
mobile: +48 601 777 715
fax: +48 (48) 384 68 10
e-mail: biuro@meritinvest.pl
internet: www.meritinvest.pl

Do swoich inwestycji szukamy przede wszystkim młodych spółek, będących w fazie najbardziej dynamicznego rozwoju, które dzięki zasobom wiedzy, a także niepowtarzalnej technologii są w stanie dzięki dogodnej formie finansowania osiągać wysokie zyski. Inwestujemy w przedsięwzięcia w stosunku, do których oczekujemy osiągnięcie wysokich stóp zwrotu. Inwestować razem z nami mogą m.in.:

  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy,
  • osoby fizyczne (nie tylko inwestorzy kwalifikowani- art. 8 ustawy o ofercie publicznej),
  • fundusze inwestycyjne,
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
  • firmy asset management,
  • fundusze emerytalne,
  • firmy inwestycyjne,


Prezentowany materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, w szczególności nie stanowi propozycji nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.