MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Formularz dla inwestorów

Deklaracja zainteresowania otrzymywaniem ofert objęcia akcji (private placements)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do składania mi ofert objęcia akcji (private placements), przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz, że dane na niniejszej deklaracji zostały podane dobrowolnie.