MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Zostań inwestorem

Zostań inwestorem

Niniejszym deklaruję zainteresowanie otrzymywaniem ofert objęcia akcji spółek, z którymi współpracuje MERIT INVEST S.A. Przez ofertę objęcia akcji (private placement) rozumie się proponowanie nabycia akcji skierowane do najwyżej 99 osób

 

 

Deklaracja zainteresowania otrzymywaniem ofert objęcia akcji (private placements)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do składania mi ofert objęcia akcji (private placements), przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz, że dane na niniejszej deklaracji zostały podane dobrowolnie.