MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Relacje inwestorskie

W czasach takich jak dziś - pełnych gwałtownych zmian rynkowych, kiedy każda dana makroekonomiczna znacząco wpływa na wartość spółki, warunkiem osiągnięcia przez firmę sukcesu jest przekazywanie na rynek informacji o sobie - rzetelnych i wiarygodnych. Spółka może to uczynić wykorzystując szeroki wachlarz narzędzi zaliczanych do relacji inwestorskich.

Relacje inwestorskie przede wszystkim skupiają się na przekształceniu opisu emitenta, by akcjonariusze zobaczyli w nim program korzyści. Dzięki temu działania IR budują więzi z akcjonariuszami oparte na rzetelnych, dostosowanych do oczekiwań rynku kapitałowego informacjach.

Spółki zazwyczaj ograniczają się do raportów obowiązkowych. Konieczność relacji inwestorskich dostrzegają w sytuacjach kryzysowych lub w przypadku konieczności pozyskania kapitału. Niewielki procent spółek dostrzega, że zaufanie buduje się latami oraz że koszt poniesiony na systematyczne prowadzenie relacji jest stosunkowo niewielki w porównaniu z kosztem, jaki płaci się przy zbyt niskiej wycenie akcji lub przy ratowaniu np. niesłusznie nadszarpniętej na rynku reputacji.

Nadrzędną cechą relacji inwestorskich jest jednak dialog pomiędzy spółką a konkretnymi podmiotami rynku giełdowego. Można, zatem powiedzieć, że relacje inwestorskie zdają swój egzamin w momencie, gdy komunikacja między spółką a inwestorami wpisuje się w kształtowaną w firmie strategię komunikowania się.

Przestrzeganie wszystkich wyżej wymienionych cech może natomiast przyczynić się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym zwiększając jego konkurencyjność i co najważniejsze wzbudzając zainteresowanie inwestorów.

Cykl komunikacji korporacyjnej i wpływ na wartość przedsiębiorstwa:

Model: T.M Ryan, C.A. Jacobs