MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Przygotowanie do wejścia na giełdę

Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji oraz wprowadzania papierów do zorganizowanego obrotu:

  • analizy strategii rozwojowych firm, ich bieżącej sytuacji finansowej i prawnej, analizy struktury własnościowej oraz określenie stref interesów właścicieli w firmie
  • określenia źródeł pozyskania kapitałów własnych, wspomagania kapitałowego firmy
  • zarządzania projektami doradztwa finansowego i wprowadzania spółek na GPW oraz NewConnect
  • badanie spółek pod względem strategii biznesowej i pozycji finansowej oraz stopnia spełnienia zasad ładu korporacyjnego
  • przygotowywanie wycen i koncepcji ofert
  • realizowania prac w zakresie przygotowania prospektów emisyjnych, memorandów i dokumentów informacyjnych
  • postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzania prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych
  • koordynowania procesem plasowania akcji i nawiązywania relacji z inwestorami (kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, prezentacje ofert i raportów analitycznych)