MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Pozyskiwanie kapitału

MERIT INVEST S.A. specjalizuje się w profesjonalnej i kompleksowej obsłudze procesu pozyskania kapitału przez spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferta MERIT INVEST S.A.  obejmuje doradztwo związane z pozyskiwaniem przez spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych w drodze ofert publicznych i niepublicznych akcji oraz dłużnych papierów wartościowych, a także określenia źródeł pozyskania kapitałów własnych i wspomagania kapitałowego firmy.


Sprawdź e-contest: dla Projektodawców