MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Sięgnij po kapitał

Wykorzystaj szansę i skontaktuj się z nami:

telefon: +48 (48) 384 68 10     fax: +48 (48) 384 68 10

mobile: +48 601 777 715     e-mail: biuro@meritinvest.pl

Sięgnij z nami po kapitał na rozwój – dołącz do Spółek, które nam zaufały:

Notowane na NewConnect

  TRO MEDIA S.A. list referencyjny

   SEKA S.A. list referencyjny

   DOMENOMANIA.PL S.A.                   Sprawdź e-contest: dla Projektodawców