MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Ranking projektów inwestycyjnych

Ranking projektów inwestycyjnych to część platformy inwestorskiej, która pozwala na zaprezentowanie się firmom i podmiotom poszukującym kapitału, ale także partnerów, czy kontrahentów. Jednocześnie jest to narzędzie do weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych. Firma może przedstawić parametry swojego projektu, które następnie zostaną poddane automatycznej analizie na podstawie kryteriów również automatycznie tworzonych w oparciu o preferencje inwestorów, analityków i sytuację rynkową. Projekt jest prezentowany w rankingu projektów, który jest tworzony na podstawie wszystkich zgłoszonych projektów. Z kolei dla inwestora jest to możliwość wyselekcjonowania najbardziej odpowiednich inwestycji lub złożenia zapytania ofertowego.

Sprawdź: E-Contest