MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Fuzje i przejęcia

Proponujemy współpracę związaną z przygotowaniem oraz realizacją procesu konsolidacji spółek drogą przejęcia lub połączenia spółek (w szczególności w drodze przeprowadzenie emisji akcji spółki przejmującej wyemitowanych dla akcjonariuszy spółki przejmowanej.)