MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Doradztwo finansowe

  • opracowywaniem biznes planów, memorandów informacyjnych, analiz strategicznych, prospektów emisyjnych,
  • strategie finansowe - wybór odpowiedniej ścieżki finansowania (equity, dług, publiczne emisje, rynek prywatny, itp.), określenie docelowej grupy inwestorów, strategie wyjścia z inwestycji,
  • analizy - wyceny, analizy sektorowe, przeglądy rynków, itp.