MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Oferta

Oferta dla firm

 • pozyskiwanie kapitału (oferty prywatne akcji i obligacji, oferty publiczne)
 • przygotowanie do wejścia na giełdę (NewConnect, GPW, Catalyst)
 • relacje inwestorskie i  doradztwo w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym (NewConnect, GPW)
 • stałe doradztwo finansowe
 • fuzje i przejęcia

Sprawdź: Kapitał 

Oferta dla Inwestorów

 • oferty prywatne akcji spółek ubiegających się o wejście na NewConnect
 • oferty prywatne obligacji
 • pre-IPO

Sprawdź: Inwestor

W naszym pakiecie oferujemy:

 • pozyskiwanie kapitału-organizacja ofert prywatnych
 • przygotowanie kompleksowej strategii komunikacji z rynkiem
 • przygotowanie i aktualizacja prezentacji spółki (Company Profile)
 • przygotowanie merytorycznej zawartości (zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk) i aktualizacja strony internetowej
 • monitoring mediów i Internetu pod kątem informacji o Emitencie i rynku, na którym działa
 • utrzymywanie stałych relacji z mediami, instytucjami finansowymi, stowarzyszeniami i portalami internetowymi o tematyce giełdowej
 • przygotowywanie raportów miesięcznych
 • doradztwo w zakresie funkcjonowania na NC, w tym bieżące monitorowanie zmian regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania spółki publicznej
 • opracowanie odpowiedzi do zapytań do Spółki
 • przygotowywanie materiałów na spotkania z inwestorami (analiz i prezentacji dotyczących Emitenta i rynku, na którym działa)
 • doradztwo w sytuacjach kryzysowych