MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Projekt Unijny

Projekt polega na realizacji platformy inwestorskiej, która pozwoli na zaprezentowanie się firmom i podmiotom poszukującym kapitału, ale także partnerów, czy kontrahentów. Jednocześnie będzie to narzędzie do weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych. Firma będzie mogła przedstawić parametry swojego projektu, które następnie zostaną poddane automatycznej analizie na podstawie kryteriów również automatycznie tworzonych w oparciu o preferencje inwestorów, analityków i sytuację rynkową. Projekt będzie mógł być prezentowany w rankingu projektów, który będzie tworzony na podstawie wszystkich zgłoszonych projektów. Z kolei dla inwestora będzie to możliwość wyselekcjonowania najbardziej odpowiednich inwestycji lub złożenia zapytania ofertowego. Dostęp do pełnych danych zarówno dla firm, jak i inwestorów będzie wiązał się z opłatą.

Ponadto proponowana platforma będzie też forum wymiany poglądów, prezentacji on-line, tworzenia specjalistycznych grup tematycznych oraz prezentacji materiałów, analiz i komentarzy eksperckich.

Projekt jest w trakcie realizacji, a jego pierwsza odsłona odbędzie się na przełomie w III kwartale 2012 roku. Na luty 2013 roku przewidziane jest pełne wdrożenie e-contest.pl.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki     MeRIT INVeST realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach wspierania działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej:

"Zaawansowany ranking projektów inwestycyjnych oparty o automatyczną ocenę rynkową inwestycji"


Zapytanie ofertowe - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

(Plik do pobrania): Zapytanie ofertowe_22092011_1 (PDF)

W celu zapoznania się ze Specyfikacją projektu i otrzymania oferty prosimy o kontakt.