MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Nasza historia

Spółka MERIT INVEST S.A. powstała w czerwcu 2010 roku, jako podmiot, którego z założenia głównym przedmiotem działalności było wspieranie firm z sektora MSP w pozyskiwaniu środków na rozwój. Inicjatorem powstania firmy był obecny prezes zarządu P. Mirosław Stępień, posiadający bardzo duże doświadczenie w zakresie zarządzania projektami doradztwa finansowego oraz wprowadzania spółek na GPW oraz NewConnect.

W marcu 2011 firma otrzymała decyzję o otrzymaniu dofinansowania w kwocie blisko 0,5 mln PLN na realizację e-projektu w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 "Wspierania w dziedzinie gospodarki elektronicznej". Była jedną ze 160 docenionych firm (na 1850 złożonych wniosków), która przedstawiła spójny model biznesowy gwarantujący dobrą pozycję rynkową przedsięwzięcia.

W okresie luty – kwiecień 2011r MERIT INVEST pełniła rolę doradcy Investor Relations podczas oferty spółki Domenomiania.pl S.A., która zadebiutowała na NewConnect w dniu 14 kwietnia 2011r. W ofercie prywatnej Domenomiania.pl sprzedała 1 mln akcji po 1,70 zł (pozyskując 1,7 mln zł.)

W maju 2011r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu "Zaawansowany ranking projektów inwestycyjnych oparty o automatyczną ocenę rynkową inwestycji" w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W czerwcu i lipcu 2011r. MERIT INVEST była doradcą finansowym w procesie przygotowania do wejścia na NewConnect oraz doradcą Investor Relations w ofercie prywatnej SEKA S.A., warszawskiej spółki świadczącej usługi doradczo-szkoleniowe, która sprzedała wszystkie oferowane akcje pozyskując blisko 1,3 mln zł. Debiut SEKA S.A odbył się 7 października 2011r.

Od czerwca 2011r. Spółka zaczęła realizować I etap e-projektu, w którym zostały przygotowane specyfikacje projektowe niezbędnych do precyzyjnego zdefiniowania zakresu systemu informatycznego i  jego funkcjonalności, oraz został wykonany silnik systemu informatycznego z e-usługą. Etap zakończył się w listopadzie 2011r., a jego dokumentacja został przyjęta i zaakceptowana.

We wrześniu i październiku 2011r., realizując e-projekt związany z tematyką inwestycyjną, spółka przeprowadziła pierwszą ankietę na temat skłonności do  inwestowania w rozwój firm notowanych na NewConnect. Wyniki ankiety i wartość indeksu, który powstał na tej podstawie zostały opublikowane w dniu 23 listopada 2011r. 

W listopadzie 2011r. rozpoczął się II etap realizacji projektu z e-usługą, w którym zostanie stworzona wersja beta systemu informatycznego. W ramach wersji beta zostaną opracowane pełne wersje  dwóch kluczowych modułów systemu oraz wstępne wersje pozostałych modułów. Etap II zakończy się w maju 2012r.

W listopadzie i grudniu 2011r. MERIT INVEST była doradcą w procesie przygotowania do wejścia na NewConnect spółki Kinomaniak S.A. Debiut spółki na rynku NewConnect  odbył się 9 marca 2012r.

W lutym 2012 roku  MERIT INVEST zorganizowała konferencję z cyklu Finansowanie MSP – droga na NewConnect. Patronat honorowy nad konferencją objęli : Prezydent Miasta Radomia, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców - właścicieli, prezesów i przedstawicieli firm sektora Micro i MSP poszukujących możliwości finansowania nowych ambitnych planów rozwojowych. Prelegentami byli przedstawiciele GPW, SEG, SEKA oraz MERIT INVEST.

W marcu 2012r.  przeprowadzona została druga edycja badania skłonności do  inwestowania w rozwój firm notowanych na NewConnect. Wyniki ankiety i wartość indeksu, który powstanie na tej podstawie opublikujemy w dniu 23 kwietnia 2012r.