MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Dane spółki

 

Firma:

MERIT INVESTMENTS ASI

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Siedziba:

Częstochowa, Polska

Adres:

ul. Bór 182, 42-202 Częstochowa

E-mail:

biuro@meritinvest.pl

WWW:

www.meritinvest.pl

REGON:

142555251

NIP:

9482569794

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - VI Wydział Gospodarczy KRS

Data Rejestracji:

1 września 2010r.

Numer KRS:

0000362881