MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Dane spółki

 
Firma: MERIT INVESTMENTS ASI
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: Radom, Polska
Adres: ul. Gazowa 4 lok. 208, 26-600 Radom
E-mail: biuro@meritinvest.pl
WWW: www.meritinvest.pl
REGON: 142555251
NIP: 9482569794
Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w  Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data Rejestracji: 1 września 2010r.
Numer KRS: 0000362881