MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Aktualności

Zmiana siedziby firmy - MERIT INVESTMENT ASI SA z siedzibą w Częstochowie

2021-01-23

MERIT INVESTMENT ASI SA informuje, iż z dniem 19.01.2021r nastąpiła zmiana siedziby na Częstochowę oraz adresu  firmy, który jest jednocześnie adresem korespondencyjnym spółki: Ul. Bór 182, 42-202 Częstochowa