MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Aktualności

Zmiana firmy Spółki na MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

2019-02-28

W dniu 27 lutego 2019r. KRS zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Tym samym zmianie uległa firma spółki na: MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA

Zmiana firmy Spółki jest konsekwencją wpisania jej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2018r. do rejestru zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI).

Jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi wyłącznie działalność inwestycyjną.