MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Aktualności

Podwyższenie kapitału zakładowego

2011-08-22

W dniu 19 sierpnia 2011r Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego MERIT INVEST S.A. do kwoty 150.000 zł.

Czytaj więcej

Sukces oferty prywatnej SEKA S.A.

2011-07-08

W zakończonej 6 lipca br. ofercie prywatnej SEKA S.A., warszawska spółka świadcząca usługi doradczo-szkoleniowe, która planuje na przełomie sierpnia i września debiut na NewConnec...

Czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2011-05-27

Zarząd MERIT INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 2...

Czytaj więcej

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1

2011-05-19

Zarząd MERIT INVEST inormuje, iż w dniu 19 maja 2011 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu "Zaawansowany ranking projektów inwestycyjnych oparty o automatyczną ocenę ...

Czytaj więcej

Debiut akcji spółki Domenomania.pl

2011-04-24

W dniu 14 kwietnia na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Domenomiania.pl S.A., dla której MeRIT INVeST pełni rolę doradcy Investor Relations. Kurs akcji wzrósł na debiucie...

Czytaj więcej

Dofinansowanie na e-projekt

2011-03-29

Z przyjemnością informujemy, iż MeRIT INVeST otrzymał od Regionalnej Instytucji Finansującej - Fundacji Małych i ŚrednichPrzedsiębiorstw z Warszawy oficjalną informację o przyznaniu dofianan...

Czytaj więcej