MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Aktualności

17 sierpnia 2012 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji MERIT INVEST S.A.

2012-08-17

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia  2012 roku  na mocy Uchwały Nr 805/2012 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie...

Czytaj więcej

27 lipca 2012 – złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na NewConnect

2012-07-27

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do...

Czytaj więcej

Konferencja dla gmin i przedsiębiorstw

2012-06-06

W Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyła się organizowana przez MERIT INVEST S.A. konferencja Alternatywne sposoby finansowania rozwoju gmin oraz przedsiębiorstw, której zakres tematyczny pr...

Czytaj więcej

Dom Maklerski BDM będzie Animatorem Rynku dla akcji MERIT INVEST

2012-05-10

W dniu 10 maja 2012 roku Spółka podpisała umowę z Domem Maklerskim BDM S.A. (BDM) z siedzibą w Bielsku Białej, której przedmiotem są warunki pełnienia przez  BDM funkcji Anim...

Czytaj więcej

Wywiad prezesa zarządu MERIT INVEST dla serwisu newconnector.pl

2012-05-07

W dniu 7 maja 2012 został opublikowany w serwisie internetowym newconnector.pl wywiad z prezesem zarządu MERIT INVEST. Z okazji przeprowadzanej oferty prywatnej o działalności spółki, stra...

Czytaj więcej

MERIT INVEST w drodze na NewConnect

2012-04-19

Po decyzji Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2012 roku o ubieganiu się o wprowadzenie akcji MERIT INVEST S.A. na NewConnect, Spółka rozpoczęła związaną z tym ofertę prywatną akcji...

Czytaj więcej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A.

2012-04-17

W dniu 17 kwietnia 2012 odbyło się Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A., na którym zostały podjęte uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej oraz w ...

Czytaj więcej

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

2012-04-17

W dniu 17 kwietnia 2012 MERIT INVEST S.A. podpisała umowę z firmą DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która będzie pełnić rolę Autoryzowanego Doradcy w procesie ubieg...

Czytaj więcej

Konferencja "Alternatywne sposoby finansowania rozwoju gmin oraz przedsiębiorstw"

2012-04-16

Merit Invest S.A. pod patronatem honorowym  Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Starosty Radomskiego zorganizowała konferencję pt. "Alternatywne sposoby f...

Czytaj więcej

Zapowiedź: Konferencja dla gmin i przedsiębiorstw

2012-04-16

Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz spółka MERIT INVEST S.A. zapraszają przedstawicieli gmin i przedsiębiorców na bezpłatną konferencję poświęconą alternatywnym sposobom finansow...

Czytaj więcej