MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Aktualności

Publikacja raportu rocznego za 2020 rok

2021-03-23

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie („Emitent”) w dniu 22 marca 2021 roku opublikował  jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020. Raport dostępny jest na stronie pod linkiem: http://www.meritinvest.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe