MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Aktualności

MERIT INVEST znacząco poprawia wyniki po IIQ 2017.

2017-08-16

MERIT INVEST SA zakończyła drugi kwartał 2017 z bardzo dobrymi wynikami finansowymi, w tym wzrostem aktywów o blisko 400%, a kapitału własnego o niemal 832% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zarząd Spółki intensyfikuje aktywność inwestycyjną, rozbudowuje liczbę spółek w portfelu i panuje nowe inwestycje.

Drugi kwartał 2017 roku w wykonaniu MERIT INVEST SA, zajmującej się działalnością inwestycyjną oraz doradczą to już trzeci z rzędu bardzo udany kwartał dla akcjonariuszy i Zarządu. Aktywa Spółki wzrosły na dzień 30 czerwca 2017 do wartości 1.259,23 tys. zł, co wobec 274,54 tys. zł w drugim kwartale 2016 roku stanowi wzrost o blisko 400%. Imponujące wzrosty Spółka zaraportowała również w najważniejszej pozycji bilansu. Kapitały własne zwyżkowały o blisko 832% z 96,66 tys. zł przed rokiem, do 900,82 tys. zł. Spółka zwiększyła również przychody z działalności operacyjnej do wartości 95,20 tys. zł z 66,95 tys. zł. Zysk brutto, bez uwzględnienia w rachunku wyników zysku 300 tys. zł na zbyciu akcji własnych wyniósł blisko 120 tys. zł, wobec straty przed rokiem -75,54 tys. zł. Łączny zysk Spółki, wraz ze zdarzeniem jednorazowym wynikającym ze zbycia akcji własnych sięgnął po drugim kwartale blisko 420 tys. zł.

Jak podkreśla Prezes Zarządu MERIT INVEST SA, tak dobre wyniki są możliwe między innymi dzięki bardzo dobrej reputacji MERIT INVEST SA na rynku i dbałości o relacje z akcjonariuszami. – „Naszego sukcesu nie byłoby bez bardzo intensywnej pracy przy budowie portfela inwestycyjnego w gronie kluczowych akcjonariuszy. Ale zależy nam na uznaniu wszystkich naszych akcjonariuszy i inwestorów, dlatego z całą pewnością nie mamy zamiaru wstrzymywać dalszego intensywnego rozwoju Spółki” – komentuje prezes Mirosław Stępień.

MERIT INVEST SA dba nie tylko o politykę informacyjną na najwyższym poziomie, ale również o interesy akcjonariuszy mniejszościowych. W drugim kwartale br. kluczowi akcjonariusze w ramach skupu akcji własnych sprzedali Spółce ponad 11% swoich akcji. W ten sposób powstało narzędzie do dalszego finansowania rozwoju Spółki. Zarząd wykorzystał część tych instrumentów do sfinansowania zakupu bardzo atrakcyjnego podmiotu - PS24 sp. z o.o. bez nowych emisji akcji. Decyzją wszystkich udziałowców został podwyższony kapitał zakładowy spółki portfelowej PS24 sp. z o.o. i obecnie trwają prace nad pozyskaniem inwestorów w ramach niepublicznej oferty udziałów. Zainteresowanie inwestorów w dofinansowaniu właściciela marki „Parkett Service” jest spore i jeszcze w tym roku powstanie na bazie PS24 w wyniku przekształcenia Parkett Service SA, która będzie ubiegać się o wejście na rynek NewConnect w 2018 lub 2019 roku. PS24 zdobywa nowe kontrakty i jest to budujące, że w niespełna rok po rozpoczęciu badania spółki udało się przygotować ją do dofinansowania oraz zbudować nowe kanały sprzedaży. Gotówka jaką ta spółka zdobędzie od inwestorów pozwoli na bardzo dynamiczny rozwój - realizację umów dla deweloperów i ich klientów oraz eksport podłóg drewnianych.

Rynek mieszkaniowy w Polsce jest w dobrej kondycji i trzeba jak najlepiej wykorzystać ten okres. Celem jest w przyszłości udany giełdowy debiut Parkett Service SA, który znacząco zwiększyłby wartość portfela MERIT INVEST SA oraz powiększył zyski. Ma to zostać osiągnięte poprzez sukcesywny rozwój i zbudowanie podmiotu o wartości około 70 mln zł do 2023 roku, w czym MERIT będziemy wspierał Zarząd właściciela marki Parkett Service.

Zdolność do generowania zysków na inwestycjach portfelowych MERIT już niejednokrotnie pokazał, a wyniki za drugi kwartał 2017 są tego kolejnym przykładem. Jednym z procesów jakie w ramach działalności inwestycyjnej są również realizowane to dobór do portfela akcji notowanych oraz zakupy do portfela MERIT INVEST SA podmiotów jeszcze nie notowanych i wprowadzanie ich akcji do obrotu na giełdę. W tym zakresie Spółka wykonuje tytaniczną pracę, aby wyszukać i zbadać nowe podmioty do portfela i całkiem możliwe, że niebawem pokaże kolejne transakcje. W portfelu mogą się pojawić nowe spółki już notowane oraz podmioty, które mają szanse zostać podmiotami publicznymi. Przykład PS24 sp. z o.o. pokazuje, że proces znalezienia odpowiedniego podmiotu z ogromnym potencjałem zwiększenia wartości może trwać do etapu upublicznia nawet dwa czy trzy lata.

Aktualnie MERIT INVEST SA ma do zakończenia inwestycję w spółkę Nyytli. Proces uzgadniania szczegółowych warunków transakcji z udziałem Pana Ulfa Nygrena trwa i strony liczą na jego pozytywny koniec do 18 sierpnia. MERIT jest jednym z dwóch inwestorów finansowych w tym procesie, a na obecnym etapie mamy do czynienia z dwoma elementami w tej transakcji do uzgodnienia. Po pierwsze korzystna cena zakupu 30% udziałów spółki i prawidłowo wyceniony biznes, a po drugie przyjęcie strategii rozwoju, ekspansji i finansowania Nyytli w przyszłości. Strony porozumienia pracują nad ostateczną wersją biznes planu dla Nyytli w celu sprawnego uruchomienia produkcji mebli.

- „Segment inwestycyjny w MERIT INVEST SA jest ewidentnie kluczowy. Poza dalszymi pracami nad rozwojem PS24 i pozyskaniem Nyytli, Spółka zaczyna aktywnie poszukiwać partnerów i inwestorów dla realizacji dalszych planów dla siebie i spółek portfelowych. Zaczynamy przygotowywać projekty dużego formatu i bez partnerskiego udziału inwestorów nasz potencjał nie zawsze będzie można w pełni wykorzystać. Widzimy w nowych projektach ogromną szansę na zainteresowanie naszą Spółką szerokiego rynku i tu mamy do wykonania ciężką pracę. Mimo, że akcje Spółek notowanych w naszym portfelu wykazują potencjał do dalszego wzrostu, a część ze spółek akcyjnych – jeszcze nie notowanych - niebawem powinna zadebiutować na giełdzie oraz fakt, że posiadamy również udziały dobrze rokującej spółki, która wybiera się na rynek w 2018 roku, dla realizacji ciekawych projektów jakie są przed nami musimy rozpocząć poszukiwania inwestorów na akcje własne MERIT INVEST SA. Zdobycie kilku milionów złotych na nowe inwestycje, to niezbędny warunek, aby skokowo rosnąć i realizować nowe ambitne plany” - podsumowuje drugi kwartał Mirosław Stępień.

Mirosław Stępień Prezes Zarządu MERIT INVEST SA swoje doświadczenie zdobywał przez lata w instytucjach finansowych. Brał udział przy wprowadzeniu ponad 20 podmiotów na giełdę. Obecna, bardzo dobra sytuacja w Spółce jest odzwierciedleniem tego w jaki sposób można te doświadczenia wykorzystywać w zgranym i profesjonalnym zespole. Niezwłocznie po wpisaniu Spółki na listę zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną przez KNF, Zarząd planuje upublicznić strategię inwestycyjną Spółki, która wskazuje kierunki do zdobywania pozycji lidera wśród emitentów NewConnect w segmencie Private Equity.