MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Aktualności

MERIT INVEST SA został Alternatywną Spółką Inwestycyjną

2018-12-11

MERIT INVEST S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11.12.2018r otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego zawiadamiające o wpisaniu w dniu 29 listopada 2018r. do rejestru zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI).

W związku z powyższym MERIT INVEST S.A. niezwłocznie podejmie wymagane prawem działania związane ze zmianą firmy spółki, która będzie uwzględniała oznaczenie „ASI”.

Jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, MERIT INVEST S.A. prowadzi wyłącznie działalność inwestycyjną.