MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Aktualności

Publikacja raportu rocznego za 2020 rok

2021-03-23

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie („Emitent”) w dniu 22 marca 2021 roku opublikował  jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020. Raport dostępny jes...

Czytaj więcej

Zmiana siedziby firmy - MERIT INVESTMENT ASI SA z siedzibą w Częstochowie

2021-01-23

MERIT INVESTMENT ASI SA informuje, iż z dniem 19.01.2021r nastąpiła zmiana siedziby na Częstochowę oraz adresu  firmy, który jest jednocześnie adresem korespondencyjnym spółk...

Czytaj więcej

Zmiana firmy Spółki na MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

2019-02-28

W dniu 27 lutego 2019r. KRS zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Tym samym zmianie uległa firma spółki na: MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA Zmiana firmy Spółki jest konsekwencj...

Czytaj więcej

MERIT INVEST SA został Alternatywną Spółką Inwestycyjną

2018-12-11

MERIT INVEST S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11.12.2018r otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego zawiadamiające o wpisaniu w dniu 29 listopada 2018r. do rejestru zarządzających Al...

Czytaj więcej

Nowy adres biura Zarządu

2018-04-03

MERIT INVEST SA informuje, iż z dniem 01.04.2018r nastąpiła zmiana adresu biura Zarządu, który jest jednocześnie adresem korespondencyjnym spółki: Ul. Gazowa 4 lok. 208, 26-600 Radom

Czytaj więcej

MERIT INVEST znacząco poprawia wyniki po IIQ 2017.

2017-08-16

MERIT INVEST SA zakończyła drugi kwartał 2017 z bardzo dobrymi wynikami finansowymi, w tym wzrostem aktywów o blisko 400%, a kapitału własnego o niemal 832% w stosunku do analogicznego okresu u...

Czytaj więcej

Zawarcie umowy nabycia 40% udziałów w spółce „PS24” Sp. z o.o.

2017-05-25

MERIT INVEST SA („Emitent”) podpisał w dniu 24 maja 2017r. umowę nabycia 2.877 udziałów w spółce PS24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży pod...

Czytaj więcej

INDOS – doskonałe wyniki w I kwartale 2017r

2017-05-16

INDOS SA, spółka notowana na rynku na NewConnect, której MERIT INVEST doradza w zakresie relacji inwestorskich, rozpoczyna rok 2017 doskonałymi wynikami. Przychody INDOS SA w IQ2017 wzrosły o 41%...

Czytaj więcej

Publikacja raportu rocznego za 2016 r.

2017-03-17

Zarząd Spółki MERIT INVEST  z siedzibą w Radomiu informuje o opublikowaniu w dniu 17 marca 2017 roku raportu rocznego za 2016 r. Miniony rok przyniósł oczekiwany przełom w działalno...

Czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2017 roku

2017-03-17

Zarząd Spółki MERIT INVEST  z siedzibą w Radomiu informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fi...

Czytaj więcej