MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

O firmie

MERIT INVEST jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną i doradczą. Głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie środków jako inwestor na rynku papierów wartościowych w celu osiągania długoterminowych korzyści ekonomicznych. Spółka aktywnie bierze udział w emisjach akcji spółek zmierzających na Giełdę przed IPO. W tym zakresie Spółka na duże doświadczenie i posiada na koncie sukcesy inwestycyjne. Spółka jako inwestor Private Equity angażuje się również w wykupy podmiotów nie notowanych na rynku papierów wartościowych. MERIT INVEST SA to aktywny doradca finansowy i gospodarczy dla podmiotów zewnętrznych i dla spółek wchodzących do portfela inwestycyjnego. Usługi doradcze MERIT INVEST SA polegają na wspieraniu firm z sektora MŚP w zakresie pozyskiwania środków na rozwój, doradztwa finansowego i gospodarczego, doradztwa transakcyjnego i wsparcia procesów negocjacji, wycen wartości przedsiębiorstw, due dilligence oraz doradztwa prawno – podatkowego. Dodatkowo Spółka świadczy kompleksowe usługi PR dla podmiotów obecnych na rynku kapitałowym. Tym samym Spółka jest naturalnym partnerem swoich partnerów strategicznych, funduszy inwestycyjnych i inwestorów poszukujących ciekawych okazji inwestycyjnych. W długim terminie ma to zapewnić akcjonariuszom Emitenta ciągły wzrost wartości przedsiębiorstwa, a Spółce stały wzrost zainteresowania w sektorze inwestycyjnym. Mamy ogromne doświadczenie w realizacji usług doradczych dla spółek giełdowych i ubiegających się o wprowadzenie akcji do obrotu. Dowodem na naszą skuteczność i doświadczenie mogą być zarówno transakcje IPO, jak i fuzje przeprowadzone z udziałem MERIT INVEST SA o wartości ponad 50 mln zł.
Nasz model biznesowy obejmuje:

- doradztwo dla firm z sektora MSP poszukujących środków na rozwój, w tym usługi z zakresu Investor Relations (DORADZTWO)

- inwestycje kapitałowe w spółki będące w początkowym etapie rozwoju oraz spółki notowane na rynkach giełdowych (INWESTYCJE)
 

Zobacz Naszą Ofertę.