MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

INI-CON

INI-CON – 69,3 pkt.

(0,0%)

Poprzednia wartość: 69,3 pkt.
 
  • 30% ankietowanych firm ocenia dobrze aktualną sytuację gospodarczą w kraju (poprzednio również 30%), jako zadowalającą uznaje 55%  ankietowanych podmiotów (p. 65,0%), natomiast jako złą 15% (p. 5,0%) firm.
  • 65% (poprzednio 65%) badanych firm spodziewa się poprawy koniunktury w 2015 roku, 30% (p. 30%)  uważa, że pozostanie ona bez zmiany, a 5% (p. 5%) że się.
  • 10% (poprzednio 5%) ankietowanych firm nie planuje inwestycji, 65% (poprzednio 80%)  zamierza rozpocząć nowe inwestycje, a 25% (p.15%) przeprowadzi inwestycje.
  • Poziom nakładów inwestycyjnych zamierza zwiększyć 70% (poprzednio 55%) badanych firm, 25% (p.35%) zainwestuje tyle samo, natomiast 5% (p. 10%) zmniejszy środki na inwestycje.
  • 55% (poprzednio 45%) ankietowanych firm planuje zwiększyć tempo inwestycji, 35% (p.55%) utrzyma dotychczasowe tempo, a 10% firm zamierza je zmniejszać (p.0%).  
  • Poziom zatrudnienia zamierza zwiększyć 55% firm (poprzednio 45%), 35% (poprzednio 40%) pozostawi je bez zmian, a 10% (poprzednio również 15%) zmniejszy zatrudnienie.