MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

E-contest

MERIT INVEST realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach wspierania działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej:

"Zaawansowany ranking projektów inwestycyjnych oparty o automatyczną ocenę rynkową inwestycji"
 
 
Projekt polega na realizacji platformy inwestorskiej, która pozwoli na zaprezentowanie się spółkom giełdowym oraz firmom poszukującym kapitału na rynku kapitałowym, a
także firmom poszukującym partnerów i kontrahentów.
 
Ponadto proponowana platforma będzie również forum wymiany poglądów, prezentacji on-line, tworzenia specjalistycznych grup tematycznych oraz prezentacji materiałów,
analiz i komentarzy eksperckich. Będzie to narzędzie dla firm MSP oraz rozwijających się mikro firm, do weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych w oparciu o automatyczne
przetwarzanie i preferencje inwestorów, oceny ekspertów i analityków oraz sytuacji rynkowej.
 
Na tej podstawie będzie tworzony ranking firm (zamierzeń inwestycyjnych). Stworzony ranking, będzie podstawą do selekcji, na podstawie preferowanych przez inwestora
kryteriów odpowiednich okazji inwestycyjnych.
 
Projekt jest w trakcie realizacji, a jego pierwsza odsłona odbędzie się na przełomie II i III kwartału 2012 roku. Na luty 2013 roku przewidziane jest pełne wdrożenie e-usługi.
 
Realizacja projekt jest głównym celem emisyjnym Emitenta. W sieci Internet projekt będzie realizowany pod nazwą: e-contest.pl
 
 
W ramach projektu stworzona będzie e-usługa: inteligentny doradca inwestora oparty o automatyczny rynkowy analizator inwestycji. Usługa przeznaczona jest dla firm poszukujących kapitału na rozwój oraz dla inwestorów poszukujących odpowiednich inwestycji w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego. Firma będzie mogła przedstawić parametry swojego projektu, które następnie zostaną poddane automatycznej analizie na podstawie kryteriów również automatycznie tworzonych w oparciu o preferencje inwestorów, analityków i sytuację rynkową. Projekt będzie mógł być prezentowany w rankingu projektów, który będzie tworzony automatycznie na podstawie wszystkich zgłoszonych projektów. Na ich podstawie inwestor będzie miał możliwość automatycznego wyselekcjonowania najbardziej odpowiednich inwestycji lub złożenia zapytania ofertowego.
 
Projekt odpowiada na potrzeby dwóch grup docelowych, do których jest kierowany- firm MSP i inwestorów:
 
Dla firm MSP, to szansa na:
 
 • zdobycie kapitału na rozwój
 • osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
 • zdobycie zaufania inwestorów
 • zaprezentowanie inwestycji jak najszerszej liczbie inwestorów
 • analizę konkurencji
 • otrzymanie oceny rynkowej inwestycji po jak najniższych kosztach i w jak najkrótszym czasie
 
Dla inwestorów, to możliwość na:
 
 • dokładne zapoznanie się z przedsiębiorstwem i zamierzeniem inwestycyjnym
 • dotarcie do inwestycji o niskim ryzyku
 • zapewnienie narzędzi do komunikacji z przedsiębiorstwem
 • wcześniejsze dotarcie do firm rozważających wejście na rynek kapitałowy
 • precyzyjna ocena inwestycji

www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl